Οι Κολλητικές Ταινίες – Σελοτέϊπ και οι κόλλες είναι βασικά είδη γραφείου τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά. Επιλέξαμε για σας την καλύτερη ποιότητα έτσι ώστε διαλέγοντας το κατάλληλο προϊόν να γίνονται οι εργασίες σας εύκολα.

Σελοτέιπ (12)

Κόλλες Πλαστελίνης (2)

Ταινίες Συσκευασίας (8)

Κόλλες Στιγμής (4)

Χαρτοταινίες Masking (3)

Ταινίες Διπλής Όψεως (4)