Οι αυτομελανώμενες σφραγίδες, Colop, Trodat, Traxx, είναι έξυπνοι μηχανισμοί αποτύπωσης που έχουν ενσωματωμένο ταμπόν και μελανώνουν αυτόματα την σφραγίδα κάθε φορά που σφραγίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται πλέον να έχουμε μαζί μας ξεχωριστό ταμπόν (όπως γίνεται με τις ξύλινες σφραγίδες) και έτσι διευκολύνεται η σφράγιση των λογιστικών εντύπων αφού με μία κίνηση έχουμε σφραγίσει το σημείο του εντύπου που επιθυμούμε. Οι Σφραγίδες Αυτομελανώμενες, παράγονται σε πολλά διαφορετικά χρώματα και τύπους. Συνήθως έχουν τοποθετημένο ταμπόν, σε χρώμα μαύρο το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε με μπλέ ή κόκκινο, ή ακόμα να τοποθετήσουμε ανεξίτηλο ταμπόν ιδανικό για οποιαδήποτε επιφάνεια θέλουμε να στεγνώσει αμέσως.

Διαλέξτε τον αριθμό των γραμμών και τον τύπο που θέλετε να έχει η σφραγίδα σας.

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 2 μικρές λέξεις (15)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 2 γραμμές (19)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 3 γραμμές (20)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 4 γραμμές (19)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 5 γραμμές (22)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 6 γραμμές (23)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 7 γραμμές (7)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 8 γραμμές (15)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 10 γραμμές (12)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 12 γραμμές (2)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 15 γραμμές (1)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 16 γραμμές (1)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες έως 20 γραμμές (1)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες Μηχανικών 8x3cm 5 γραμμών (11)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες Μηχανικών 8x3cm 6 γραμμών (11)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες Μηχανικών 8x3cm 7 γραμμών (11)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες Μηχανικών 8x3cm 8 γραμμών (11)

Σφραγίδες Αυτομελανώμενες Στρογγυλές (6)