Οι Συνδετήρες Veto, και τα Σύρματα Συρραφής Roma, είναι τα προϊόντα των δύο κορυφαίων εργοστασιών στο χώρο της σύρραψης και ομαδοποίησης εγγράφων.

Συνδετήρες (17)

Σύρματα Συρραφής (9)

Πιάστρες Μεταλλικές (1)