Οι Συνδετήρες Veto, και τα Σύρματα Συρραφής Roma, είναι τα προϊόντα των δύο κορυφαίων εργοστασιών στο χώρο της σύρραψης και ομαδοποίησης εγγράφων.

Φίλτρα

Συνδετήρες (5)

Σύρματα Συρραφής (6)