Οι Συνδετήρες Veto, και τα Σύρματα Συρραφής Roma, είναι τα προϊόντα των δύο κορυφαίων εργοστασιών στο χώρο της σύρραψης και ομαδοποίησης εγγράφων.

Συνδετήρες (18)

Σύρματα Συρραφής (10)

Πιάστρες Μεταλλικές (9)