Επιλέξτε Trodat printy 4926 ή Colop printer 60 για κατασκευή Σφραγίδας μηχανικού 8x3cm 8 γραμμών κειμένου.
Στη Σφραγίδα του Μηχανικού θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μηχανικού με πατρώνυμο, η ειδικότητά του, η σχολή που αποφοίτησε, ο αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε. ή Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, η διεύθυνσή του, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς Ε.Ε.Τ.Ε.Μ απαιτείται επιπλέον και ο αριθμός αδείας. Φυσικά αν χρειάζεται μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία επικοινωνίας όπως email και website.

Επιλέξτε το εξωτερικό χρώμα που θα έχει η σφραγίδα σας για να οδηγηθείτε στον μηχανισμό κατασκευής & προεπισκόπησής της.

Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

Δείξε All

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ COLOP G7 NEW PRINTER 60 ΚΙΤΡΙΝΗ

27,95

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ COLOP G7 NEW PRINTER 60 ΚΟΚΚΙΝΗ

27,95

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ COLOP G7 NEW PRINTER 60 ΚΟΚΚΙΝΗ

27,95

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ COLOP G7 NEW PRINTER 60 ΛΕΥΚΗ

27,95

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ COLOP G7 NEW PRINTER 60 ΜΑΥΡΗ

27,95

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ COLOP G7 NEW PRINTER 60 ΜΑΥΡΗ

27,95

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ COLOP G7 NEW PRINTER 60 ΜΠΛΕ

27,95

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ COLOP G7 NEW PRINTER 60 ΠΡΑΣΙΝΗ

27,95

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ TRODAT PRINTY 4926 ΚΟΚΚΙΝΗ

27,45

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ TRODAT PRINTY 4926 ΜΑΥΡΗ

27,45

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ TRODAT PRINTY 4926 ΜΠΛΕ

27,45