Με τον όρο Σφραγίδα αναφερόμαστε τόσο στον μηχανισμό που χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε την απεικόνιση στοιχείων όσο και στην ίδια την απεικόνιση των στοιχείων, που συνήθως περιγράφουν μοναδικά προσωπικά στοιχεία, είτε συνδυασμούς ιδιαίτερων σχημάτων και λογότυπων.
Συνήθως η σφραγίδα μετά την αποτύπωση της, συνοδεύεται από την υπογραφή μας.

Η τέχνη των σφραγίδων ξεκίνησε στην Μινωική Κρήτη από τεχνίτες που κατασκεύαζαν σφραγίδες χαράζοντας σε ιδιαίτερα σχέδια χρυσό ή πολύτιμους λίθους, για εμπόρους που ήθελαν να σφραγίσουν και να υπογράψουν τις επαγγελματικές τους συμφωνίες.

 

Σφραγίδες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για επαγγελματική ή προσωπική χρήση σε διάφορους τύπους αναλόγως που θα γίνεται η χρήση και ποια θα είναι συχνότητα της. Έτσι μπορούμε να διαλέξουμε μεταξύ αυτομελανώμενης σφραγίδας (κλασική αυτόματη σφραγίδα) και ξύλινης οικονομικής σφραγίδας για εύκολη καθημερινή χρήση στο γραφείο ή σφραγίδες τσέπης και στυλό για εύκολη μετακίνηση.

 

Οι σφραγίδες από μινωικής εποχής μέχρι και σήμερα παίζουν σημαντικό ρόλο σε ολόκληρο τον κόσμο τόσο ιστορικά, όσο και στην επίτευξη συμφωνιών μεταξύ ανθρώπων, επιχειρήσεων και κρατών.