Κλασέρ, Διαχωριστικά, Φάκελοι με λάστιχο είναι τα καθημερινά προϊόντα που χρησιμοποιούμε για να αρχειοθετήσουμε τιμολόγια & έγγραφα.

Επιλέξτε την κατηγορία αρχειοθέτησης που θα χρειαστείτε.

Κλασέρ (36)

Ντοσιέ με κρίκους (16)

Ανταλλακτικά Φύλλα για Κλασέρ (4)

Ντοσιέ με ζελατίνες (38)

Ντοσιέ με έλασμα (18)

Διαχωριστικά (16)

Ζελατίνες Αρχειοθέτησης (8)

Φάκελοι με λάστιχο (31)

Ντοσιέ Χάρτινα Μανίλα (5)

Φάκελοι με κουμπί (23)

Κουτιά με λάστιχο (9)