Οι Μπαταρίες κατέχουν σημαντική θέση στην καθημερινότητά μας, αφού η πλειονότητα των συσκευών που χρησιμοποιούμε καθημερινά, παίρνουν ενέργεια από αυτές. Σήμερα, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες μπαταριών, που χρησιμοποιούνται αναλόγως τον τύπο τις συσκευής μας, την συχνότητα χρήσης της και τις απαιτήσεις που έχουμε από αυτήν.

Διαλέξτε τον τύπο της μπαταρίας που χρειάζεστε για την συσκευή σας.

Μπαταρίες Αλκαλικές (3)

Μπαταρίες Λιθίου (2)

Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες (2)