Χαρτοταινίες Ταμειακών Μηχανών

Οι Ταμειακές Μηχανές και οι Αριθμομηχανές δέχονται χαρτοταινίες Απλές, χαρτοταινίες Θερμικές και χαρτοταινίες Χημικές.

Επιλέξτε την κατηγορία της χαρτοταινίας που δέχεται η μηχανή σας.

Χαρτοταινίες Θερμικές (11)