Τα Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται για να καταγράψει την αποστολή και την τιμολόγηση εμπορευμάτων από έναν πωλητή σε έναν πελάτη. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις ποσότητες, τον προορισμό, τις τιμές και τις συνολικές αξίες της αποστολής και της τιμολόγησης.

Προβολή όλων των 18 αποτελεσμάτων

Δείξε All