Κλασέρ, Διαχωριστικά, Φάκελοι με λάστιχο είναι τα καθημερινά προϊόντα που χρησιμοποιούμε για να αρχειοθετήσουμε τιμολόγια & έγγραφα.

Επιλέξτε την κατηγορία αρχειοθέτησης που θα χρειαστείτε.

Κλασέρ (34)

Ντοσιέ με κρίκους (13)

Ντοσιέ με ζελατίνες (36)

Ντοσιέ με έλασμα (6)

Διαχωριστικά (17)

Ζελατίνες (8)

Ανταλλακτικά Φύλλα για Κλασέρ (4)

Φάκελοι με λάστιχο (32)

Φάκελοι με κουμπί (24)

Κουτιά με λάστιχο (9)