Κλασέρ, Διαχωριστικά, Φάκελοι με λάστιχο είναι τα καθημερινά προϊόντα που χρησιμοποιούμε για να αρχειοθετήσουμε τιμολόγια & έγγραφα.

Επιλέξτε την κατηγορία αρχειοθέτησης που θα χρειαστείτε.

Κλασέρ (34)

Διαχωριστικά (16)

Ζελατίνες (6)

Φάκελοι με λάστιχο (14)