Έχοντας το κατάλληλο καπάκι για την Colop Σφραγίδα σας, μπορείτε να μειώσετε τον όγκο της, στο μισό μέγεθος, έτσι ώστε να γίνεται εύκολα η μετακίνηση της όταν χρειασθεί. Χρησιμεύει ακόμα και στις περιπτώσεις που η χρήση της σφραγίδας σας γίνεται σε πολύ αραιά διαστήματα έτσι ώστε να προφυλάσσεται το ταμπόν της σφραγίδα σας από την πίεση του μηχανισμού και να είναι πάντα καινούργιο.

Δε βρέθηκαν προϊόντα. Παρακαλώ μειώστε τα κριτήρια.