Η Ξύλινη Σφραγίδα Μηχανικού, έχει τυποποιημένη διάσταση, 8cm μήκος και 3cm ύψος με πλαίσιο. Στην ξύλινη αυτή σφραγίδα θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μηχανικού με πατρώνυμο, η ειδικότητά του, η σχολή που αποφοίτησε, ο αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε. ή Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, η διεύθυνσή του, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς απαιτείται επιπλέον και ο αριθμός αδείας. Φυσικά αν χρειάζεται μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία επικοινωνίας όπως email και website.

Επιλέξτε τον αριθμό των γραμμών που θέλετε να έχει η Σφραγίδα σας.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Δείξε All
Ξύλινη Σφραγίδα Μηχανικών Οικονομική και μεγάλης αντοχής για κατασκευή κειμένου 5 γραμμών.
Προσθήκη στο καλάθι

ΞΥΛΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8x3cm ΚΕΙΜΕΝΟΥ 5 ΓΡΑΜΜΩΝ

19,00
Ξύλινη Σφραγίδα Μηχανικών Οικονομική και μεγάλης αντοχής για κατασκευή κειμένου 6 γραμμών.
Προσθήκη στο καλάθι

ΞΥΛΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8x3cm ΚΕΙΜΕΝΟΥ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ

20,00
Ξύλινη Σφραγίδα Μηχανικών Οικονομική και μεγάλης αντοχής για κατασκευή κειμένου 7 γραμμών.
Προσθήκη στο καλάθι

ΞΥΛΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8x3cm ΚΕΙΜΕΝΟΥ 7 ΓΡΑΜΜΩΝ

21,00
Ξύλινη Σφραγίδα Μηχανικών Οικονομική και μεγάλης αντοχής για κατασκευή κειμένου 8 γραμμών.
Προσθήκη στο καλάθι

ΞΥΛΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8x3cm ΚΕΙΜΕΝΟΥ 8 ΓΡΑΜΜΩΝ

22,00